Обука за спречување и заштита од дискриминација

од 29-31 Март, Мрежата за заштита од дискриминација заедно со Комисија за спречување и заштита од дискриминација спроведоа обука за запознавање до механизмите за спречување и заштита од дискриминација, законската …

Конференција на МЗД: Бележиме унапредување кај Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и уназадување кај Народниот правобранител

Бележиме унапредување кај Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и уназадување кај Народниот правобранител Мрежата за заштита од дискриминација на 15 декември одржа онлајн конференција на тема „Предизвици, успеси …

On-line конференција на Мрежата за заштита од дискриминација Предизвици, успеси и научени лекции од спроведувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација 2020-2022

Мрежата за заштита од дискриминација на 15.12.2022 со почеток од 10 часот ќе одржи он-лајн конференција насловена „Предизвици, успеси и научени лекции од спроведувањето на Законот за спречување и заштита …

Fermeret kërkojnë zgjidhje sistematike për pushimin e paguar të lehonisë

Më 12 dhjetor 2022 u mbajt konferenca për shtyp në të cilën GLA Agro Lider, Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni dhe Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi kërkuan zgjidhje sistematike për pushimin e paguar të lehonisë për gratë-fermere. U dërgua kërkesë deri te Kuvendi i RMV, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për sigurim shëndetësor.

Зголемување на капацитетите за застапување во текот на пристапниот процес кон Европската Унија со фокус на маргинализираните заедници и жените од руралните средини

Во тек е обука за членките на Мрежата за заштита од дискриминација за зголемување на нивните капацитети за застапување во текот на пристапниот процес кон Европската Унија со фокус на …

БАРАМЕ ИНКРИМИНАЦИЈА НА СЕКСУАЛНОТО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ ОНЛАЈН

СООПШТЕНИЕ Мрежата за заштита од дискриминација одржа промоција на публикацијата „Како до ефикасна заштита во случаите на сексуално насилство?“               Мрежата за заштита од дискриминација одржа промоција на документот за …

Зајакнување на капацитетите за недискриминација и за Директивата 2010/41/ЕУ/ за жените од рурални средини, жени земјоделки и здруженија за родова еднаквост

Од 28-30 ноември се одржа обука за зајакнување на капацитетите за недискриминација и за Директивата 2010/41/ЕУ/ за жените од рурални средини, жени земјоделки и здруженија за родова еднаквост во организаицја …

Промоција на истражувањето „Секојдневниот и емоционалниот живот на неправдата“

Почитувани студент(к)и, Ве покануваме да присуствувате на промоција на истражувањето „Секојдневниот и емоционалниот живот на неправдата: Дискриминација, здравје и релации“ од истражувачите Ана Блажева и Славчо Димитров. Промоцијата ќе се …

Дводневна обука за членовите на КСЗД во организација на Мрежата за заштита од дискриминација

Вчера, на 19 Април 2022, започна дводневната обука за членовите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во организација на Мрежата за заштита од дискриминација. Една од специфичните цели …