Зголемување на капацитетите за застапување во текот на пристапниот процес кон Европската Унија со фокус на маргинализираните заедници и жените од руралните средини

Во тек е обука за членките на Мрежата за заштита од дискриминација за зголемување на нивните капацитети за застапување во текот на пристапниот процес кон Европската Унија со фокус на …

БАРАМЕ ИНКРИМИНАЦИЈА НА СЕКСУАЛНОТО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ ОНЛАЈН

СООПШТЕНИЕ Мрежата за заштита од дискриминација одржа промоција на публикацијата „Како до ефикасна заштита во случаите на сексуално насилство?“               Мрежата за заштита од дискриминација одржа промоција на документот за …

Зајакнување на капацитетите за недискриминација и за Директивата 2010/41/ЕУ/ за жените од рурални средини, жени земјоделки и здруженија за родова еднаквост

Од 28-30 ноември се одржа обука за зајакнување на капацитетите за недискриминација и за Директивата 2010/41/ЕУ/ за жените од рурални средини, жени земјоделки и здруженија за родова еднаквост во организаицја …

Промоција на истражувањето „Секојдневниот и емоционалниот живот на неправдата“

Почитувани студент(к)и, Ве покануваме да присуствувате на промоција на истражувањето „Секојдневниот и емоционалниот живот на неправдата: Дискриминација, здравје и релации“ од истражувачите Ана Блажева и Славчо Димитров. Промоцијата ќе се …

Дводневна обука за членовите на КСЗД во организација на Мрежата за заштита од дискриминација

Вчера, на 19 Април 2022, започна дводневната обука за членовите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во организација на Мрежата за заштита од дискриминација. Една од специфичните цели …

Мрежата за заштита од дискриминација со нови активности за градење на подеднакво општество

На 16.03.2022 година, Мрежата за заштита од дискриминација организира конференција насловена: „Со соработка и партнерство до квалитетни политики и практики за спречување и заштита од дискриминација“. Целта на овој настан …

Главни препораки и клучни заклучоци од Тркалезната маса на тема: „Предизвици и придобивки од препознавањето на дискриминацијата како основ за судски спор во судскиот деловник“

Мрежата за заштита од дискриминација ја организираше тркалезната маса „Дискриминација како основ за судски спор во судскиот деловник “, со цел да дискутираат можни решенија со сите засегнати страни за …

Тркалезна маса посветена на Предизвиците за усогласувањето на Директивата 2010/41/ЕУ во областа на социјална заштита и надоместоци при мајчинство во Република Северна Македонија.

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ НА МРЕЖАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА: Како до поголема заштита на самовработените бремени жени и бремените сопруги и животните партнерки на самовработени лица – Предизвиците за усогласувањето …

СОЦИЈАЛНАТА ПРАВДА И НЕЕДНАКВОСТА

На 28 февруари 2022 година, (понеделник), Мрежата за заштита од дискриминација одржа завршна конференција посветена на социјалната правда и нееднаквоста, како клучни проблеми на нашето општество, што со децении наназад …

СОЦИЈАЛНАТА ПРАВДА И НЕЕДНАКВОСТА – ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА МЗД

Мрежата за заштита од дискриминација ве поканува на завршната конференција од проектот: Здружена акција за унапредување на еднаквоста и социјалната правда на маргинализираните заедници, финансиски поддржан од Фондација Отворено општество …