Kontakti

Mund të na kontaktoni në e-mail adresën e mëposhtme:

mrezazazastitaoddiskriminacija@gmail.com 

ose drejtohuni te Koalicioni Margjinat

Telefoni: +389 2 3214 269

e-mail: koalicijaszpmz@gmail.com

rr. “Naroden front” nr. 27-36, Shkup

çdo ditë pune prej ora 10 - 17

Na ndiqni