Полн назив на организацијата и скратеница

Коалиција МАРГИНИ Скопје

Место на делување

Скопје/Национално

Целни групи со кои работи организацијата:

ЛГБТИ лица, сексуални работници, луѓе кои живеат со ХИВ, луѓе кои користат дроги, жени жртви на родово базирано насилство.

Услуги и сервиси кои ги нуди

Бесплатна правна помош, бесплатна психолошка помош, пријавување на случаи на дискриминација и насилство.

Работно време

Секој работен ден од 10.00 – 17.00 часот 


Контакт информации

Kоалиција МАРГИНИ

ул. Народен Фронт 27-36, 1000 Скопје

Телефон: +389 2 3214 269

Е-пошта: koalicijaszpmz@gmail.com

Веб-страница: www.coalition.org.mk