Полн назив на организацијата и скратеница

 Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ -ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје

 Здружение ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје

 Место на делување

 Скопје/Национално

Целни групи со кои работи организацијата:

Луѓе што живеат со ХИВ

Услуги и сервиси кои ги нуди

  1. Поддршка – врсничка, психосоцијална и правна – и активности за омоќување на луѓето што живеат со ХИВ во Северна Македонија
  2. Бесплатно тестирање и советување за ХИВ преку пунктот за тестирање во нашите простории во Дебар Маало
  3. Застапување за правата на луѓето што живеат со ХИВ, особено во врска со пристапот до квалитетна и современа терапија, и учество во креирањето на јавните политики во врска со ХИВ, јавното здравје и здравствената заштита
  4. Мобилизација и подигнување на јавната свесност за ХИВ, со цел да се намалат предрасудите, стигмата и дискриминацијата кон луѓето со ХИВ, како и да се зголеми културата на редовно ХИВ-тестирање.
  5. Бесплатна правна помош

Работно време

Секој работен ден од 09.00 – 17.00 часот


Контакт информации

Здружение ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје

ул. „Васко Карајанов“ бр. 2/4, Дебар Маало,1000 Скопје

Фиксен телефон: 02 3129 200

Мобилен телефон: 078 235 632

Е-пошта: kontakt@zp.mk

Веб-страница: www.zp.mk