Полн назив на организацијата и скратеница

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп

Место на делување

Прилеп/Локално

Целни групи со кои работи организацијата:

Роми

Услуги и сервиси кои ги нуди

Општ правен совет, правен совет и информација, пополнување на документација, асистенција и посредување до релевантни институции, стратешко застапување на случаи, детектирање и решавање на системски пречки, услуга „Повикај итна параправна помош“, телефонска линија „Прашај здравствен промотор“

Работно време

Секој работен ден од 08.00 – 16.00 часот


Контакт информации

Станица П.Е.Т. Прилеп

ул. Прилепски бранители бр.24/1 – Мезанин, Прилеп

Телефони:

076/278 753

048 620 900

Е-пошта: stanicapet@gmail.com

Фејсбук старница: www.facebook.com/stanicapet/