Завршна конференција на Мрежата за заштита од дискриминација„Разбивање стереотипи, разоткривање невистини и трасирање на патот за родова еднаквост“

Мрежата за заштита од дискриминација Ве поканува на конференција на 30.10.2023 (понеделник) со почеток од 10.00 часот во хотел Арка, Скопје. Конференција е посветена на потребите од унапредување на родовата еднаквост во време на намалена политичка волја и антиродови кампањи кои сѐ повеќе го наметнуваат дискурсот служејќи се со пропаганда, дезинформации и говор на омраза.

На првиот панел ќе зборуваме за дискриминацијата кон жените од руралните средини, со фокус на нивното исклучување од правото на платено отсуство поради раѓање, бременост, мајчинство, болест и повреда. На панелот ќе биде промовирано документарното видео изработено во соработка со Види Вака „Земјоделки- светулки на маката и ќе бидат презентирани клучните наоди и заклучоци од анализата „Меѓународни стандарди и компаративни практики за остварување на правото на парични надоместоци заради привремена спреченост за работа поради болест, повреда, бременост, раѓање и мајчинство“. И покрај тоа што повеќе од 70 здруженија и мрежи побараа законско решавање на овој проблем, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утвдри дискриминација и препорача на надлежните министерства да направат законски измени, а Собранието едногласно го поддржа законското решение, веќе пола година Комисијата за здравство не го става законот на дневен ред.

Вториот панел е насловен „Влијанието на антиродовите кампањи кон политиките за унапредување на родовата еднаквост“ и има за цел да ја прикаже состојбата со антиродовите движења и опасностите од нивното влијание кон политиките за родова еднаквост и недискриминација. Кревката политичка волја по прашањата за родова еднаквост дополнително исчезна под влијание на антиродовите дивижења, каде Македонската православна црква ја гледаме како клучен актер. Оттука, на панелот ќе се дискутира за потребите од дополнителна мобилизација и градење на резилиентност на движењето за родова еднаквост и донесувачите на одлуки со цел продолжување на напорите за унапредување на женските права, сексуалното и репродуктивно здравје и правата на ЛГБТИ луѓето. За повеќе информации обратете ни се на mrezazazastitaoddiskriminacija@gmail.com или на 023214269.

10.00- 10.30  Воведни говори

Александра Цветановска, претседателка на Македонско здружение на млади правници

Уранија Пировска, извршна директорка на Хелсиншки Комитет 

Исмаил Камбери, претседател на Комисија за спречување и заштита од дискриминација 

10.30- 12.00 Панел 1: Заштита од дискриминација на жените од руралните средини

Промоција на документарно видео изработено во соработка со Види Вака „Земјоделки- светулки на маката“ (20 мин.)

Состојбата со правата на земјоделците во РСМ: аспект на социјални, работнички права и родова еднаквост– Неда Чаловска, независна експертка (10 мин.)

Презентација на клучните наоди и заклучоци од анализата „Меѓународни стандарди и компаративни практики за остварување на правото на парични надоместоци заради привремена спреченост за работа поради болест, повреда, бременост, раѓање и мајчинство“- м-р Гоце Коцевски, програмски директор, Македонско здружение на млади правници (10 мин.)

Системска дискриминација и родова нееднаквост на жените во руралните средини од аспект на правото за човекови права- д-р Гордана Сиљановска Давкова, претседателка на Комисија за еднакви можности на мажите и жените, Собрание на Р.С.Македонија (10 мин.) – tbc

Унапредување на правата на земјоделките и постигнување родова еднаквост во руралните средини преку измени на законодавството –  Лолита Ристова, претседателка на Клуб на пратенички, Собрание на Р.С.Македонија (10 мин.) – tbc

Модераторка: Марина Тошеска, ЛАГ Агро Лидер 

12.00 – 12.30 Кафе пауза

12.30- 13.30 Панел 2: Влијанието на антиродовите кампањи кон политиките за унапредување на родовата еднаквост

Политики на страв и морална паника во контекст на антиродова мобилизација. Вовед во стратегиите, дискурсите и застапувачки успеси на антиридоивите движења во Р.С.Македонија – д- р Ирена Цветковиќ, извршна директорка на Коалиција Маргини

Кој им мисли добро на децата? Влијанието на антиродовите движења во образовните политики и психо-социјалниот развој на децата – д-р Ана Блажева, психолог и психотерапевт „Псиохотерапика“

Политики за родова еднаквост по мерка на верските заедница. Дали е можно креаторите на политики да одолеат на антиродовата пропаганда?- Санела Шкријељ, пратеничка во Собранието на Р.С. Македонија

Улогата на телата за еднаквост во спротиставување на влијанието на антиродовите движења– Игор Јадровски, член на Комисија за спречување и заштита од дискриминација 

Модераторка: м-р Драгана Дрндаревска, Коалиција Маргини 13.30 Коктел