Полн назив на организацијата и скратеница

Фондација Отворено општество – Македонија  

ФООМ

Место на делување

Скопје/Национално

ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

 • Развој на граѓанско општество;
 • Добро управување;
 • Правосудство и темелни права;
 • Образование, наука и истражување;
 • Млади и вработување;
 • Здравство, унапредување на здравјето и социјална правда;
 • Животна средина, климатски промени и одржлив развој;
 • Информации и дигитални права;
 • Транспарентност и отчетност;
 • Медиуми и комуникации;
 • Култура, уметност и издаваштво;
 • Локален и регионален развој;
 • Економско управување и унапредување и
 • Еврпоски интеграции и политики.

Услуги и сервиси кои ги нуди

Бесплатна правна помош, застапување

Работно време

Секој работен ден од 08.00 – 16.00 часот


Контакт информации

Фондација Отворено општество – Македонија (ФООМ)

Бул. Јане Сандански 111, П. фах 378, 1000 Скопје

Телефон: +389 2 2444 488

Е-пошта: fosm@fosm.mk

Веб-страница: www.fosm.mk