Мрежата за заштита од дискриминација со нови активности за градење на подеднакво општество

На 16.03.2022 година, Мрежата за заштита од дискриминација организира конференција насловена: „Со соработка и партнерство до квалитетни политики и практики за спречување и заштита од дискриминација“. Целта на овој настан …

СОЦИЈАЛНАТА ПРАВДА И НЕЕДНАКВОСТА – ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА МЗД

Мрежата за заштита од дискриминација ве поканува на завршната конференција од проектот: Здружена акција за унапредување на еднаквоста и социјалната правда на маргинализираните заедници, финансиски поддржан од Фондација Отворено општество …

ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА РЕЛИГИЈА И ВЕРСКО УВЕРУВАЊЕ ВО СКОПСКИОТ РЕСТОРАН PORTOFINO-OSTERIA AND BAR

Мрежата за заштита од дискриминација ја осудува дискриминаторската пракса на Portofino Osteria and Bar со ограничување на пристапот до ресторанот на жени кои носат традиционална муслиманска облека. На 14.09.2018 година …